Дума Описание
велосипед мн. велосипеди, (два) велосипеда, м.
Превозно средство с две колела, което се кара с крака; колело.
// прил. велосипеден, велосипедна, велосипедно, мн. велосипедни. Велосипедна гума.