Дума Описание
величина мн. величини, ж.
1. Спец. Това, което може да се измери, изчисли. Променлива величина.
2. Духовна стойност, значимост. Той е от европейска величина.
3. Остар. Размер, големина.