Дума Описание
величество мн. величества, ср.
За назоваване на монарх или в обръщение към него в знак на етикетно-почтително отношение.