Дума Описание
величествен величествена, величествено, мн. величествени.
Внушителен, грандиозен; изпълнен с величие.