Дума Описание
величая величаеш, величах, величал.
Провъзгласявам за велик, изключителен.