Дума Описание
величав величава, величаво, мн. величави.
Величествен.
// същ. величавост.