Дума Описание
великолепен великолепна, великолепно, мн. великолепни.
1. Разкошен, прекрасен, блестящ, красив.
2. Който има изключителни качества; отличен.
// нареч. великолепие.
// същ. великолепност.