Дума Описание
великан мн. великани.
1. Човек с огромен ръст; гигант.
2. Човек с изключителни постижения в своята област; титан.
// прил. великански.