Дума Описание
велик велика, велико, мн. велики.
1. Който значително превъзхожда обичайното.
2. Остар. За чувство - много, извънредно силен.