Дума Описание
велен (фр. velin 'фина щавена кожа')
Най-хубавият вид пергамент.
// прил. веленов.
веленова хартия - бяла гланцирана хартия.