Дума Описание
векувам векуваш.
Живея или пребивавам някъде много дълго, цял век.