Дума Описание
вектор мн. вектори, (два) вектора.
Спец. В математиката - величина с определена посока, графически изразявана във вид на линии.
// прил. векторен.