Дума Описание
вековен вековна, вековно, мн. вековни.
Който трае векове; много дълъг.