Дума Описание
векил (тур. vekil от ар.)
Ист. Пълномощник, повереник, агент.
// прил. векилски.