Дума Описание
век векът, века, мн. векове, (два) века.
1. Време от сто години; столетие.
2. Исторически период, епоха, която се характеризира със своя специфика.