Дума Описание
вейка мн. вейки.
Тънко клонче от дърво, обикн. заедно с листата.
Като вейка. Разг. Много слаб.