Дума Описание
вейвам вейваш, вейна.
1. За вятър - подухвам, подъхвам.
2. За вятър - почвам да вея.