Дума Описание
везни везна.
1. Теглилка с две блюда, обикн. за мерене на по-малки тежести.
2. Зодиакално съзвездие (м. септември - октомври).