Дума Описание
везир мн. везири.
В мюсюлманските държави - висше административно лице, министър.
// прил. везирски.