Дума Описание
везба мн. везби.
1. Само ед. Везане.
2. Направена с везане украса, шарка.