Дума Описание
вежлив вежлива, вежливо, мн. вежливи.
Който има или изразява добри обноски, добро държание; учтив, любезен.
// нареч. вежливо.
// същ. вежливост.