Дума Описание
ведър ведра, ведро, мн. ведри.
1. Ясен, светъл, свеж.
2. Прен. Бодър, чист, доброжелателен.
// същ. ведрост.