Дума Описание
ведрина само ед.
1. Ясно, свежо време.
2. Прен. Душевна бодрост, яснота, спокойствие.