Дума Описание
ведомост ведомостта, мн. ведомости.
Списък с имена; сведение с данни.