Дума Описание
веднъж нареч.
1. Един път, еднократно.
2. Някога, неопределено кога в миналото.
Веднъж завинаги. Окончателно, за всякога.