Дума Описание
ведизъм (фр. vedisme по санскр. veda)
Най-старата религиозна система на Индия, основана на свещените книги Веди.