Дума Описание
веди само мн.
Староиндийски литературни творби.