Дума Описание
вегетация само ед.
Спец. В ботаниката - процес на развитие на растенията, в който се развиват вегетативните им органи.
// прил. вегетационен.