Дума Описание
вегетативен вегетативна, вегетативно, мн. вегетативни.
Който се отнася до растежа на растения и животни.
Вегетативен орган.
Спец. В ботаниката - орган на растение, който поддържа функциите му (корен, стъбло, листа).