Дума Описание
вдявам вдяваш, вдяна.
1. Вкарвам конец в ухото на игла.
2. Прен. Жарг. Разбирам, схващам.