Дума Описание
вдъхновявам вдъхновяваш, вдъхновя.
Предизвиквам, възбуждам вдъхновение.
- вдъхновявам се/ вдъхновя се. Изпадам във вдъхновение.