Дума Описание
вдъхновение само ед.
Въодушевление, настроение, ентусиазъм; творчески, душевен подем.