Дума Описание
вдъхвам вдъхваш, вдъхна.
1 . Вдишвам.
2. Прен. Внушавам, предизвиквам, възбуждам.