Дума Описание
вдървявам вдървяваш, вдървя.
1. Правя да стане твърд като дърво.
2. Правя да стане неподвижен; сковавам, вцепенявам.
вдървявам се/ вдървя се.
1. Ставам твърд като дърво.
2. Ставам неподвижен, сковавам се.