Дума Описание
вдълбоча се вдълбочиш се, вдълбочих се, вдълбочил се.
- вж. вдълбочавам се.