Дума Описание
вдовица мн. вдовици.
Жена, която не е встъпила в брак след смъртта на мъжа си.