Дума Описание
вдовец мн. вдовци.
Мъж, който не е встъпил в брак след смъртта на жена си.