Дума Описание
вдигам вдигаш, вдигна.
1. Местя по-нависоко.
2. Вземам; прибирам; отнасям; откарвам, обикн. нещо тежко или обемисто.
3. Изправям.
4. Заставям да се изправи или прекъсне заниманието си.
5. Поставям над земята, нагоре.
6. Запазвам, скътвам за по-нататък.
7. Разг. Повишавам, увеличавам (цена, скорост, температура и др.). 8. Разг. Правя, устройвам в голям мащаб. - вдигам се/ вдигна се.
1. Издигам се, придвижвам се нагоре.
2. Ставам, изправям се.
3. Повишавам се, увеличавам се.