Дума Описание
вдетинявам се вдетиняваш се, вдетиня се.
Ставам като дете, държа се като дете.