Дума Описание
вдавам се вдаваш се, вдам се.
1. Прониквам, навлизам навътре.
2. Прен. Увличам се, съсредоточавам се, отдавам се.