Дума Описание
вгъвам вгъваш, вгъна.
Огъвам навътре, загъвам.
- вгъвам се/ вгъна се. Огъвам се навътре.