Дума Описание
вграждам вграждаш, вградя.
1. Зазиждам, вкарвам в зид.
2. Прен. Оставям, откъсвам от себе си нещо скъпо, интимно.
- вграждам се/ вградя се. Намирам мястото си, вписвам се.