Дума Описание
вглъбявам се вглъбяваш се, вглъбя се.
1. Навлизам, прониквам навътре или надълбоко; вдълбочавам се.
2. Съсредоточавам мислите си, вниманието си върху нещо.