Дума Описание
вглъбен вглъбена, вглъбено, мн. вглъбени.
Съсредоточен, вдълбочен, задълбочен.
// нареч. вглъбено.