Дума Описание
вбивам вбиваш и вбия.
Вкаравам, втиквам в нещо тясно или твърдо с удари.
- вбивам се/ вбия се.
1. Прониквам надълбоко.
2. Прен. Запечатвам се, залягам в съзнанието, натрапвам се на съзнанието.