Дума Описание
ва банк (фр. va banque)
1. Залог в хазартна игра, равен на цялата банка.
2. Прен. Всецяло, без остатък.