Дума Описание
ваятел ваятелят, ваятеля, мн. ваятели.
Творец, който вае (в 1 знач.).