Дума Описание
ваш ваша, ваше, мн. ваши, крат. ви, притеж. мест.
1. Който е притежание на вас или има отношение с вас. Вашето дете е по-голямо. Никога не съм ходил във вашия град. Как са близките ви?
2. Като учтива форма. Твой.
3. В обръщение - към титлата на високопоставена личност.