Дума Описание
вахта мн. вахти.
Спец. Дежурство на кораб.