Дума Описание
вахмистър мн. вахмистри.
Остар. Старшина в кавалерията.